Unity Nexia

Kreasi Misc Item PadangFive Star Poison


Barbarian Grass


Oh Iron


Hyun Iron

===ITEM REQUIRED===


===ITEM REQUIRED===


===ITEM REQUIRED===


===ITEM REQUIRED===1 Gun Poison


1 Moon Grass


5 Pieces of Iron Powder


5 Oh Iron


1 Jin Poison


1 Star Grass


1 Craftsman Stone


1 Mineral Stone


1 Gon Poison


1 Sun Grass


1 Tae Poison


1 Son Poison